ورود اعضا
آرشیو
اخبار
یازدهم اسفند ۱۳۹۳ تشکیل دبیرخانه دائمی روز جهانی آینده
عبدالرحیم گواهی دبیرهمایش روز جهانی آینده دربرنامه "سه درسی " درمورد تشکیل دبیرخانه دائمی روز جهانی آینده خبرداد.
دهم اسفند ۱۳۹۳ انواع سردرد ها وروش های درمان آن
برنامه " عصر سلامتی " یکشنبه 10 اسفند شبکه جوان به بررسی دلایل انواع سردرد ها وروش های درمان آن می پردازد.
دهم اسفند ۱۳۹۳ ساخت هواپیمای اسپرت درکشور
گفت وگوبا یعقوب انتصاری مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان درخصوص ساخت هواپیمای اسپرت دو نفره درکشوردربرنامه سه درسی شبکه جوان .
دهم اسفند ۱۳۹۳ بررسی وضعیت تیم ملی فوتبال امید ایران درچهارچهاردو
دربرنامه چهارچهاردو یکشنبه 10 اسفند شبکه جوان درمورد وضعیت تیم ملی فوتبال امید ایران با مربیان این تیم گفت وگو می شود.
نهم اسفند ۱۳۹۳ تولید عدسی های عینک های طبی دربرنامه نقشه گنج
دربرنامه " نقشه گنج " شنبه 9 اسفندماه با فرشته محمودی، کارآفرین دربخش اپتیک ولیزر تولید عدسی های عینک های طبی گفت وگو می شود .